• UIT DE PERS 2015


  • UIT DE PERS 2014

Op zondag 16 november geeft het Collegium Vocale Zutphen on der de titel "O come let us sing" in de Sint Jan te Zutphen zijn tweede concert in jaar van zijn vijfentwintig jarig bestaan.

Uitgevoerd zullen worden Anthems van Georg Friedrich Händel en van Henry Purcell. Aan het concert wordt medewerking verleend door Petra Frölich (sopraan) en Falco van Loon (tenor). Het koor wordt begeleid door het projectorkest Twente, een ensemble;e bestaande uit professionals en vergevorderde amateurs. De algehele leiding is in handen van Saskia Regtering, die inmiddels tien jaar met bezieling en deskundigheid het koor dirigeert. 


 

  • UIT DE PERS 2013

Brahms’ Requiem door groot, samengesteld koor.

Romantisch meesterwerk 2 keer te beluisteren.

Op zaterdag 6 en 13 april 2013 is het zover. Voor de Arnhemse dirigente Saskia Regtering gaat een grote droom in vervulling; de uitvoering van het beroemde ‘Ein Deutsches Requiem’ van Johannes Brahms onder haar leiding. Voor de gelegenheid zijn 2 van haar koren, Poco Piu uit Nijmegen en het Zutphense Collegium Vocale Zutphen tijdelijk samengevoegd tot één groot koor van meer dan 80 mensen. Zij zullen hierbij worden begeleid door organist Wim Roelfsema.

Johannes Brahms  werd in 1833 geboren in een sloppenwijk van Hamburg. Zijn ouders hadden het niet breed en hadden veel moeite om hun ‘wonderkind’ (want dat was al wel snel duidelijk) te helpen om zijn talenten verder te ontwikkelen.

Toen Brahms in 1897 in Wenen overleed, was hij een enorme beroemdheid, wiens begrafenis duizenden rouwenden trok; en waarbij zowel in Hamburg als in Wenen de vlaggen halfstok hingen. In de tussentijd had zich een, zeker muzikaal gezien, rijk en productief leven voltrokken. Brahms wordt ook nu nog gezien als een van de grootste Romantische componisten; maar hij heeft binnen deze stroming zijn heel eigen plek. Opvallend is dat hij zich meer dan de meeste van zijn ‘moderne’ tijdgenoten liet inspireren door klassieke voorgangers als Bach en Beethoven. Hij werd daarom soms wel als conservatief gezien.

Vriend en vijand zijn het erover eens dat ‘Ein Deutsches Requiem’ een van zijn grootste meesterwerken is. Hij schreef het tussen 1865 en 1868, geïnspireerd door het overlijden van zijn moeder (1865) en de grote Oostenrijks-Pruisische-oorlog (1866). Het is een werkelijk prachtig en groots Oratorium; een Requiem dat het predicaat ‘dodenmis’ ver overstijgt. De tekst volgt niet de traditionele christelijke opvattingen. Het zijn weliswaar bijbelteksten, maar de strekking is bijna meer humanistisch dan religieus. Het gaat vooral over Lijden en Troost voor de nabestaanden; niet over Gods Oordeel over de gestorvenen. Brahms geloofde in de onmogelijkheid van het kennen van God en diens bedoelingen met ons mensen. Het Requiem is dan ook uitdrukkelijk bedoeld als concertstuk, en niet voor in de kerk.

In de versie, die nu wordt uitgevoerd, is de orkestpartij vervangen door een orgelbewerking door organist/componist Wijnand van Klaveren. Hij schreef deze voor het Orgelfestival in de St. Bavokerk te Haarlem, waar hij in 2008 met veel succes ten doop werd gehouden.

Samengevat:

‘Ein Deutsches Requiem’ door Poco Piu/Collegium Vocale Zutphen onder leiding van Saskia Regtering.

  1. 6-4-2013, 20u. Martinikerk in Doesburg.
  2. 13-4-2013, 20u. Stevenskerk in Nijmegen.
  3. Toegang: 20 euro (aan de kerk); 17 euro in de voorverkoop via de leden of de site www.cvzutphen.nl en www.pocopiu.nl . Tevens kaartjes via boekhandel Dekker v.d. Vegt/de Slegte in Nijmegen, Music All Inn in Zutphen en de VVV in Doesburg.