Kruimelpad

 

Zomerconcert

Concerten
Datum: zondag 24 september 2017 16:00

Locatie: de Kapel op 't Rijsselt

2017 09 23 24Muziek gecomponeerd door HENRY PURCELL

We zongen
* Welcome to all the pleasures en gedeeltes uit:
* Dido and Æneas
* The Fairy Queen
* King Arthur
Uitvoeringen:

Concert [1] za 23 sep 2017 om 20.00 uur in de Kapel op 't Rijsselt &
Concert [2] zo 24 sep 2017 om 16.00 uur in de Kapel op 't Rijsselt.

Het koor zingt onder leiding van Saskia Regtering,
en wordt begeleid door een ensemble onder leiding van Karel Demoet.
De solo’s worden uitgevoerd door sopraan Marije Heemskerk en bas Hans Scholing.Henry Purcell (ca. 1659- 1695)
Het werk van deze Engelse componist behoort tot het belangrijkste barokrepertoire.

Purcell schreef zowel kerkmuziek, toneelmuziek en instrumentale werken als liederen en (semi-) opera’s. Hij werd een populair componist van welkomstliederen en odes voor vorstelijke personen.
Hij schreef één kamer-opera, Dido and Aeneas uit 1688, alsmede vijf semi-opera's.
Wij heten u welkom met ‘Welcome to all the pleasures’ en hopen u daarna op een plezierige middag of avond te kunnen onthalen.
Uit drie verschillende (semi-)opera’s van Purcell worden delen gezongen, begeleid door een ensemble onder leiding van Karel Demoet.
Regisseur Jowin Heemskerk heeft een soort verhaallijn gerealiseerd door de stukken in een bepaalde volgorde uit te voeren. Hierbij zullen de solo’s worden uitgevoerd door Hans Scholing en Marije Heemskerk. De kooropstelling zal vrijer zijn dan wat u van ons gewend bent. Laat u dus verrassen!
Welcome to all the pleasures
Dit is een lofzang ter gelegenheid van het feest van Sint Cecilia, (a great Patroness of Music), gehouden op 22 november. Purcell componeerde het in 1683. Het is een ode op de muziek, dat 'alle plezier' verzinnebeeldt:
• Welcome to all the pleasures that delight
Of ev'ry sense the grateful appetite.
Hail, great assembly of Apollo's race.
Hail to this happy place, this musical assembly
That seems to be the arc of universal harmony.
Dido and Aeneas
De held Aeneas, onderweg van Troje naar Italië legt aan in Carthago, waar koningin Dido hem ontvangt en een amoureuze verhouding ontstaat.
Hun geluk wordt verstoord door een vijandige hofdame, die hem onder valse voorwendsels (z.g. bevel van Jupiter) er toe aanzet zijn reis voort te zetten. Hij stemt niet zonder wroeging toe en brengt zijn voornemen over aan Dido, die hem hierop de deur wijst. Aeneas herroept nu zijn voornemen, maar Dido is resoluut. Hierop sterft zij van verdriet.
The Fairy-Queen
Het is een typisch voorbeeld van een semi-opera. Een genre, waarin muziek afgewisseld wordt met gesproken tekst en actes. Onderzoek toonde aan dat de opera, die eindigt met een masque, waarin Hymen, de God van het Huwelijk, de boventoon voert, specifiek geschreven is voor de vijftiende trouwdag van het vorstenechtpaar William (onze stadhouder prins Willem III) en Mary. Het werd voor de eerste maal opgevoerd in 1692.

King Arthur
is een patriottische semi-opera uit 1691 op tekst van de dichter John Dryden. Het werk is met opzet als semi-opera geconcipieerd: de gezongen delen kunnen op zichzelf worden uitgevoerd, maar dan verliest het wel de coherentie van het verhaal. Een opvoering van alleen de tekst zou grote gaten in het dramatische verloop laten. Ook hier is weer sprake van de welbekende motieven: edele vrouw, strijd, heldendom en (in dit geval) verzoening. Het verhaal slaat overigens niet op de King Arthur uit de welbekende legende.

 

 

Alle datums


  • zondag 24 september 2017 16:00