Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. CVZ heeft de noodzakelijke maatregelen genomen om de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming te brengen met de voorwaarden van de AVG. Onze maatregelen staan in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij vragen de volgende persoonsgegevens aan onze leden:
Voor en achternaam
Adresgegevens
telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
Stemgroep
(IBAN) Banknummer

Ieder nieuw lid ondertekent bij aanvang van het lidmaatschap een toestemmingsverklaring AVG.

Doel verwerking persoonsgegevens

Opgeslagen persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor de volgende doelen:
  • Voor het uitvoeren van onze dienstverlening
  • Voor het innen van de contributie
  • Om koorberichten te kunnen sturen
  • Om de mogelijkheid te bieden in te loggen op het besloten deel van onze website
  • Om leden te kunnen aanmelden t.b.v. een festival, een training of een andere kooractiviteit
  • om relevante correspondentie (digitaal en op papier) te bewaren voor zover dit noodzakelijk is.

Persoonsgegevens van onze leden gebruiken wij alleen voor bovengenoemde specifieke doelen. We maken deze gegevens niet openbaar en sturen ze ook niet door aan derden.
Collegium Vocale Zutphen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Beeld- en geluidgegevens

Wanneer we bij een evenement beeld- of geluidsopnamen maken, of laten maken, zullen we dat aankondigen aan de deelnemers en bezoekers. Wanneer we gebruik maken van door derden openbaar gemaakt beeld- of geluidsmateriaal, zullen we er op toezien dat deze derdeorganisatie vergelijkbare privacy beschermende normen in acht neemt.

Diensten aan/van derden

Met elke organisatie waarvan we diensten afnemen, sluiten we een verwerkersovereenkomst ( o.a. met de webbeheerder). Daarin verklaart deze derde partij de privacy-regels van de AVG in acht te nemen.
Voor de jaarlijkse afdracht van licentiegelden aan BUMA geven we uitsluitend het aantal leden van het koor door dus geen NAW-gegevens van aangesloten individuele leden.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens

Iedereen van wie CVZ persoonsgegevens (inclusief beeld- en geluidsmateriaal) verwerkt, heeft recht op inzicht, correctie en verwijdering van deze gegevens. Richt je daarvoor tot het bestuur (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Schrijft een koorlid zich uit dan verwijderen we de gegevens uit onze database. Financiële gegevens blijven 7 jaar bewaard conform de wettelijke voorschriften.
Bij klachten kan men zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle informatie daarover is te vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Social media buttons

We willen berichten gemakkelijk delen, en gebruiken daarvoor bij digitale communicatie social media buttons van Facebook en Twitter. Deze werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Op de privacyverklaringen van deze social media kanalen kan men lezen wat zij met de verzamelde informatie doen.

Beveiliging van gegevens

Collegium Vocale Zutphen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met het bestuur via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Collegium Vocale Zutphen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL)

Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de browser.

Regelmatige check

We verifiëren regelmatig of ons privacybeleid nog in overeenstemming is met de AVG. Vind je ons privacybeleid niet correct, dan ontvangen we graag een bericht hierover, zodat we het beleid kunnen verbeteren.

Contactgegevens:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Collegium Vocale Zutphen

Datum: juli 2021