Kruimelpad

Januari 2022 

CVZ heeft tijdens de gehele coronatijd gewoon door gerepeteerd. We studeerden nieuwe muziek in via Zoom, zongen met een kleine groep (op afstand) in de tuin van een koorlid en vormden kwartetten in de studio van de dirigent terwijl de overige koorleden thuis meezongen.
Na de zomervakantie 2020 mochten we weer repeteren in de Martinuskerk waarbij we alle coronamaatregelen in acht namen.
De koorleden die dit samen zingen in de kerk spannend vinden volgen de repetities thuis via Zoom. In december 2020 kregen we te maken met strenge maatregelen en was samen zingen in de Martinuskerk helaas niet meer mogelijk. Na een paar maanden werden de maatregelen gelukkig versoepelt en was het samen repeteren weer een feestje.
December 2021 kwam er weer een lock down. Hoe lang het dit keer gaat duren weten we nog niet. 

Er is veel energie en tijd gestoken in het zingen via Zoom en Jamulus, een programma dat het samen zingen ( zonder echo en vertraging) mogelijk maakt. 
Tijdens de coranaperiode hebben er gelukkig maar een paar leden hun lidmaatschap opgezegd. We hebben er de afgelopen maanden zelfs weer nieuwe leden bij gekregen. 
CVZ heeft laten zien dat het een geweldig en flexibel koor is. De onderlinge band en het vertrouwen in de toekomst is groot.

Door het Coronavirus ging ons Passie-concert op 15 maart 2020 niet door.
Wel hebben we een mooie geluidsopname voor u die we tijdens de repetitie hebben gemaakt.